Aliante 2017

V pátek 26.5. 2017 se v městském parku v Bruntále konal 5. ročník branného závodu Aliante Petrin.

Tradiční tříkilometrová terénní trať doplněná 9 stanovišti – zdravověda, střelba ze vzduchovky, šplh po laně, transport raněného, dopravní značky, hod granátem, topografie, jízda na kole a vyhledávání spojů na netu – prověřila fyzické i psychické síly závodníků.

Zúčastnilo se celkem 19 týmů ze všech bruntálských škol - ZŠ Školní 2, ZŠ Jesenická, ZŠ Okružní, ZŠ Cihelní, ZŠ Rýmařovská, Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál. Výborné počasí a skvěle připravené prostředí, zázemí a jednotlivé disciplíny udělaly z letošního ročníku výbornou akci pro všechny zúčastněné. Naše škola letos dominovala v obou kategoriích!!

V kategorii mladších žáků (6. a 7. třída) zvítězili závodníci bruntálského gymnázia před družstvem ZŠ Školní A a ZŠ Školní B

V kategorii starších žáků (8. a 9. třída) zvítězili závodníci ZŠ Školní Bruntál C před ZŠ Školní B a družstvem gymnázia.

Výbornou reprezentaci školy zajistili: Anna Jedličková, Eliška Kavanová, Marek Zdráhal, Filip Mareš, Veronika Králová, Klára Žeravíková, Michal Novák, Michal Kováč v kategorii mladších a Tereza Vymazalová, Sára Macková, Nikola Mikulka, Ivo Gajdošík, Vendula Dočkálková, Karolína Kodrlová, Jiří Tesař, Ondřej Chylík, Nikola Teplíková, Veronika Chlubná, Dominik Tichý a Dominik Rais v kategorii starších. Děkujeme a blahopřejeme

Akce proběhla také díky výrazné pomoci města Bruntál, které díky své grantové dotaci umožňuje pravidelné konání těchto akcí!!!

Mgr. Michal Dufek

 

Fotogalerie >>>

 

 

PETRIN se opět zapojil do veřejné sbírky : Český den proti rakovině

Jako každý rok se členové školního žákovského parlamentu naší školy Petrin zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Povědomí o důležitosti pomáhat druhým je jedním z náplně školního parlamentu. Pravidelně se zapojujeme do akcí na pomoc nemocným dětem, lidem postiženým nemocí AIDS, nevidomým, dětem s nemocí kůže a jiným. Ať už žáci přispívají třeba darem krému, prodáváním předmětů či jen namalováním obrázku, cílem není jen výsledný finanční obnos, ale to, že si naše mladá generace uvědomuje, jak je důležité držet spolu, pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují a vědomí, že i oni, ačkoli jsou ještě děti, mohou pro ostatní něco udělat.

V letošní sbírce se nám podařilo vybrat částku 9 045,- .

Všem, kteří se do sbírky aktivně zapojili i těm, kteří sbírku podpořili zakoupením kytičky, moc děkujeme

Mgr. Mikulková Michaela

 

 Fotogalerie >>>

Poděkování za pomoc nemocným dětem na Dětské klinice v Olomouci

 

 

Zlatý Ámos - paní učitelka Mgr. Dagmar Pachutová oceněna !

Za mimořádnou pedagogickou činnost, soustavnou nadstandardní práci, moderní vyučovací metody, osobnostní přístup k dětem a výraznou dlouholetou prezentaci školy na veřejnosti.

Paní učitelka za dobu svého působení předávala a předává své znalosti tisícům dětí. Je skutečným profesionálem ve svém oboru. Její aprobací je zeměpis a tělesná výchova. Je známá svým přátelským přístupem k žákům, pro které je stále velkou autoritou.

Mgr. Pachutová za dobu své kariéry pracovala 10 let na pozici zástupkyně ředitele školy, byla protidrogovou koordinátorkou a stále je dlouholetou předsedkyní předmětové komise zeměpisu. Řadu let organizovala okresní soutěže ve sportovní gymnastice, pravidelně se se svými žáky účastnila zeměpisných olympiád a soutěže Eurorebus, ve kterých prostřednictvím znalostí žáků reprezentovala své učitelské dovednosti. Byla garantem a realizátorem projektů „Zdravý životní styl“ a „Školní linka důvěry“.

Paní učitelka si dalším vzděláváním průběžně osvojuje nové poznatky z oboru a dokáže koncepčně plánovat vzdělávací proces a používat efektivní metody výuky. Díky dobré znalosti rodinného a sociálního zázemí rodin dětí, dokáže přizpůsobovat vzdělávání jejich individuálním potřebám a možnostem.

 

 

Fotogalerie školy >>>

 

Web města Bruntál - Bruntálský Amos 2017:
http://www.mubruntal.cz/bruntalsky-amos-2017/d-960334

Video z udílení cen na portálu POLAR.cz:
https://polar.cz/zpravy/bruntalsko/bruntal/11000007904/v-bruntale-ocenili-nejlepsi-ucitele-skol-ve-meste

 

Den otevřených dveří na Petrině

V úterý 21. března byla naše škola otevřena veřejnosti, abychom mohli ukázat naše krásné prostory a vybavení. Také si budoucí prvňáčci společně s rodiči pohráli v dílnách, které pro ně naši pedagogové pečlivě připravili.

Eva Janyšková

 

Fotogalerie >>> 

 

Další články...

12.října 2012

Naše škola je zapojena do projektu „Cesta příběhů“

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Liga proti rakovině - poděkování za podporu

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Vánoční Jarmark 2016

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Nad Petrinem vyšla hvězda

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek