21. 2. 2014 19:37

Z venkovního prostředí teplotně nadprůměrného měsíce února přichází malý předškoláček se svými rodiči před bílé dveře zářící novotou. Snad trochu rozechvělý vstupuje dovnitř a rázem se ocitá v pravé Zimní pohádce. Rampouchy, sněhové vločky, sněhuláčci, sněžní andílci, děti v pestrobarevných vlněných čepicích, a nakonec i sama Sněhová královna. Očka malého hrdiny se rozzáří. Už tuší, že se mu tu bude líbit. 

Taková výzdoba čekala na budoucí prvňáčky, kteří přišli v pátek 14. a v sobotu 15. února k zápisu do nově opravených prostor na Petrině. Navzdory mrazivým motivům na zdech a nástěnkách se jim dostalo vřelého přijetí od všech paní učitelek a pánů učitelů, nevyjímaje vedení školy. Srdce našich pedagogů rozhodně chladná nejsou.  

Malí školáčci byli velmi šikovní a ve většině případů prokázali schopnosti a dovednosti, které by je opravňovaly nastoupit do první třídy třeba hned. Budou si však muset ještě pár měsíců počkat. Doufám, že se těší stejně tak jako my učitelé. A abychom jim čekání ukrátili, připravili jsme pro ně Školu nanečisto. První hodina začíná už ve středu 26.2. od 15.30 h v naší tělocvičně. Paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík připravili pro děti spoustu zábavy a her, které je rozhodně nezklamou. 

Tak brzy na viděnou  ! :-)

Mgr. Karel Mašlík, třídní učitel

Fotogalerie >>>

 

18. 2. 2014 16:34

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

Ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

 

číslo žáka

rozhodnutí

číslo žáka

rozhodnutí

1

Přijat/a

16

Přijat/a

2

Přijat/a

17

Přijat/a

3

Přijat/a

18

Přijat/a

4

Přijat/a

19

Přijat/a

5

Přijat/a

20

Přijat/a

6

Přijat/a

21

Přijat/a

7

Přijat/a

22

Přijat/a

8

Přijat/a

23

Přijat/a

9

Přijat/a

24

Přijat/a

10

Přijat/a

25

Přijat/a

11

Přijat/a

26

Přijat/a

12

Přijat/a

27

Přijat/a

13

Přijat/a

28

Přijat/a

14

Přijat/a

29

Přijat/a

15

Přijat/a

30

Přijat/a

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1. třídy z důvodu stěhování apod.

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 19. 2. 2014 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 19. 2. 2014 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

10. 2. 2014 8:11

Dočasná změna telefonních čísel:

ředitelka školy - 553 821 166

kancelář školy - 553 821 167 

účtárna školy - 553 821 168

jídelna - 553 821 171

 

 

 

 

 

6. 2. 2014 16:01

Z důvodu rekonstrukce druhé části budovy dochází ke změně hlavního vstupu do budovy školy od 10.2.2014 do 31.8.2014!!! 

Vstup do budovy školy bude možný z nám. 1. máje... (náměstí se nachází mezi pivnicí Jesenka, Jídelnou Fojtů a barem Nikita)

Pohledy na připravovaný vstup:

 

28. 1. 2014 16:03

V pátek 24. ledna 2014 se konal II. reprezentační ples naší školy v Kulturním středisku Bruntál. 

Celým večer nás provázela vynikající cimbálová kapela Lália z Velkých Bílovic a také rocková kapela Mistr Bamboos. Program plesu slavnostně zahájil starosta města Bruntál pan Ing. Petr Rys, MBA a ředitelka školy paní PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová. Následovalo předtančení studenty Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál, dále se představila taneční skupina Stonožka s několika nádhernými vystoupeními a nechybělo také velmi zajímavé vystoupení orientálních tanečnic z taneční skupiny DAMBRA. Bohatá tombola nabídla více než 150 hodnotných cen, za což děkujeme všem našim sponzorům. Půlnoc však patřila všem "petriňákům"! Hymnu naší školy si všichni přítomní zazpívali v doprovodu hudební kapely Mistr Bamboos. 

Večer plný tanečních kreací, výborné muziky, nálady a přátelských setkání - to byl letošní ples naší školy:-)

A my se již nyní společně s vámi těšíme na III. reprezentační ples, který vám přinese ... nechte se překvapit:-)

Fotogalerie >>>