Velmi Vás zdravím, 

dovolte mi, abych jménem všech zaměstnanců a žáků naší školy poděkovala Spolku rodičů a přátel Petrina a ostatním podílejícím se organizacím za realizaci projektu Dobytí pevnosti Petrin.

Velmi si vážíme toho, že jste se jako rodiče žáků naší školy – tedy „naši rodiče“  :-) zapojili do propagace Petrina a existence Vašeho spolku tím začala naplňovat svůj veliký význam. 

Těšíme se na další Vámi pořádané úspěšné akce pro naši školu.

Milena Zatloukalová
ředitelka školy

 

 

Zaposlouchejte se do zajímavé reportáže redaktorky zpravodajství Českého rozhlasu Mgr. Petry Štrymplové...

bruntal-kk-petrin-arepo.mp3

 

 

 

ANGLIČTINA SUPER NATURE NA NAŠÍ ZŠ PRO VŠECHNY ŽÁKY

1. a 2. tříd

 

Co nabízí Super-Nature dětem?

Rodiče si mohou být jistí, že kurz Super-Nature jejich dětem nabízí ucelenou, interaktivní angličtinu, založenou na spoustě zážitků. Lekce jsou koncipovány tak, že žáky motivují ke skupinové spolupráci, podporují jejich sebevyjádření a zvyšují kapacitu jejich paměti. Děti jsou zapojovány do aktivit, které jsou přiměřené jejich věku a přirozeně je motivují používat angličtinu při učení se o přírodě, ekologii, zvířatech, rostlinách a o světě okolo.

Pro tento kurz jsou speciálně vytvořeny originální nahrávky, které děti poslouchají a podle nichž zpívají. Živé melodie a zábavné texty jsou navrženy tak, aby podnítily dětskou představivost a podpořily hravou formu výuky angličtiny. Poslech takových hudebních nahrávek rovněž napomáhá upevnění slovní zásoby.

Program Super-Nature je kvalitní a výuka probíhá v prostředí, které děti motivuje a umožňuje jim si angličtinu užít. Kurz byl vytvořen zkušenými pedagogy a lingvisty, kteří se specializují na výukové metody, jež nejen rozšiřují znalosti dětí, ale podněcují i jejich sebeúctu.

 

 

www.supernature.cz

 

Rekonstrukce kulturní památky Petrin se blíží do své závěrečné fáze a nové prostory nám již brzy budou plně sloužit. 

Práce běží ve všech částech budovy, včetně vnějšího pláště, Petrin tak bude vypadat hezky nejen zevnitř, ale i zvenku. Především však prostory budou účelně využity, přičemž od samého začátku byly rekonstruovány s ohledem na budoucí potřeby všech uživatelů, naší školu samozřejmě nevyjímaje. 

Zhotovitel usilovně pracuje na dokončení hlavních vstupních prostor, takže vstup pro děti i všechny ostatní bude opět funkční ze strany Školní ulice. Novinkou bude prosklený výtah, jehož hlavním účelem je zajištění bezbariérového přístupu do všech nadzemních částí budovy, v novém hávu bude školní jídelna, ale největší změnou bude elektronicky ovládaný systém přístupu do jednotlivých tříd školy. Díky tomu, že každý žák bude vybaven vlastní čipovou kartou, zaznamenávající vstupy do tříd, bude se jednat o určitou formu elektronické třídní knihy. 

Prioritou je, aby v opravených prostorách mohly začít fungovat už od 1. září základní škola a mateřská škola, o něco později se na Petrin přestěhuje také Středisko volného času Bruntál a Městská knihovna Bruntál. 

Projekt "Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále" je realizován díky spolufinancování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a z rozpočtu města Bruntálu. 

Další informace o realizaci projektu se lze dočíst v městských novinách Náš domov a na webu města www.mubruntal.cz.

Bc. Michal Kafura
Bc. Jiří Ondrášek

 

 

 

 

Poslední školní den 13.6.2014 bude zkrácené vyučování na 2 vyučovací hodiny.

Družina bude pouze do 15:00 hodin.