V rámci  vztahově preventivních přednášek  strávili 26.2. a 27.2. žáci všech ročníků druhého stupně s Mgr.Liborem Votočkem téměř dvě hodiny.V zajímavé přednášce se žáci dozvěděli o rizikových  faktorech na internetu a kyberšikaně. Nástrahy virtuálního světa IT  žákům  rozšířily obzory a rozproudily diskusi. Žáci sdělovali své zkušenosti, ptali se a bylo zřejmé, že toto téma jim rozhodně nebylo cizí.

Mgr.Zdeňka Malá
školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2013/2014

Ćíslo žáka

Přijetí

Ćíslo žáka

Přijetí

1

Přijat/a

22

Přijat/a

2

Přijat/a

23

Přijat/a

3

Přijat/a

24

Přijat/a

4

Přijat/a

25

Přijat/a

5

Přijat/a

26

Přijat/a

6

Přijat/a

27

Přijat/a

7

Přijat/a

28

Přijat/a

8

Přijat/a

29

Přijat/a

9

Přijat/a

30

Přijat/a

10

Přijat/a

31

Přijat/a

11

Přijat/a

32

Přijat/a

12

Přijat/a

33

Přijat/a

13

Přijat/a

34

Přijat/a

14

Přijat/a

35

Přijat/a

15

Přijat/a

36

Přijat/a

17

Přijat/a

37

Přijat/a

18

Přijat/a

38

Přijat/a

19

Přijat/a

39

Přijat/a

20

Přijat/a

40

Přijat/a

21

Přijat/a

41

Přijat/a

 

Pozn. V seznamu jsou uvedeni i žáci, jejichž rodiče požádali/budou žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Také jsou zde uvedeni žáci, kteří přišli k zápisu, ale nenastoupí do 1.třídy z důvodu stěhování apod.

 

Zveřejněním tohoto seznamu žáků se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 14.2.2013 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 14.2.2013 na webových stránkách školy www.zspetrin.cz.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy

V průběhu minulého týdne naší školu navštívili předškoláčci  téměř ze všech bruntálských mateřských škol. Děti společně se žáky naší školy plnily úkoly ve třídách, v počítačových učebnách, na interaktivní tabuli i v pracovně školního speciálního pedagoga. Prohlídku školy předškolákům příjemně zpestřovali žáci vyšších ročníků, kteří průběžně s dětmi brouzdali mezi úžasnými EKO výrobky našich žáků - objevovali palmy, papoušky, opice, koutek DŽUNGLE, šaty z ekologických materiálů aj.

Všechny děti odcházely nadšené  a těší se na své první krůčky ve škole a nové spolužáky.  

Mgr.Zdeňka Malá

Fotogalerie >>>

Společnost Lidl Česká republika v rámci projektu Rákosníčkova hřiště vybuduje v letošním roce 19 nových dětských hřišť – jedno takové hřiště může vzniknout i v Bruntále, v prostoru mezi ulicí Uhlířskou a prodejnou Lidl. 

Bruntál nemá šanci uspět, pokud se do hlasování nezapojí více občanů; zatím se hlasování pro Bruntál nevyvíjí nijak příznivě, k postupu nám chybí několik set hlasů.

Podpořte město Bruntál a hlasujte do 28. února 2013 prostřednictvím Internetu na https://www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasujte-pro-vase-hriste/ .

Úspěch bruntálské základní školy ve sběru baterií – 2. místo v kraji !!!
… aneb Velká podzimní soutěž „O cestu na severní pól“
Společnost Ecobat v rámci projektu Recyklohraní vyhlásila v září 2012 soutěž pro všechny školy na podporu sběru použitých baterií s názvem Velká podzimní soutěž  „O cestu na severní pól.“ Naše Základní škola Bruntál, Školní 2 se do ní aktivně zapojila. Všichni naši žáci i zaměstnanci školy po celou dobu soutěže nosili do školy vybité baterie. Soutěž probíhala v době od 1.9.2012 do 30.11.2012. Odměnou pro nejlepší školu v každém kraji byl víkendový pobyt na horách pro vybrané žáky této školy. Za každý kilogram odevzdaných baterií získala škola navíc i dalších 7 bodů do soutěže Recyklohraní. Tyto body se sčítají a na konci soutěže si za ně škola může pořídit nové pomůcky pro svoje žáky.  

V pátek 30.11.2012 byla oficiálně ukončena soutěž ve sběru baterií na naší škole. Celkem jsme nasbírali neuvěřitelných 30 904 kusů baterií, které vážily 613 kg. Zároveň jsme ve škole vyhodnotili nejlepší třídy, a také nejlepší jednotlivce. Všichni výherci získali diplomy, ceny a nejlepší třídy na prvním a druhém stupni si pochutnaly na krásném velkém dortu ve tvaru baterie.

Soutěže se celkem zúčastnilo 883 škol z celé ČR. Podařilo se celkem nasbírat 61 tun baterií. V krajské soutěži se hodnotilo množství odevzdaných kg baterií v přepočtu na jednoho žáka školy. Na naší škole máme celkem 233 žáků, takže jsme odevzdali 2,6 kg baterií na jednoho žáka. Bohužel na úplné vítězství v Moravskoslezském kraji to nestačilo, předběhla nás ZŠ Zbyslavice, která odevzdala jen 77 kg baterií, ale při počtu pouhých 19 žáků školy to bylo 4 kg baterií na žáka. I přesto jsme se umístili na krásném 2. místě v kraji. A jako odměnu jsme získali 4 291 bodů na nákup pomůcek pro naše žáky.

Děkujeme všem našim žákům i jejich rodičům. Bez jejich pomoci by se nám nikdy takový úspěch nepodařil !!!     

Mgr. Iveta Krpcová
ZŠ Petrin, Školní 2, Bruntál