V pondělí  17.12.2012 přijela na naší školu pojízdná výstava nazvaná Tonda Obal na cestách. Tuto výstavu financuje společnost EKO-KOM,  která se zabývá tříděním a recyklací odpadů v ČR. 

Všichni žáci 1. - 9. ročníku byli postupně během 45 minut seznámeni  s důležitými informacemi o třídění odpadu a jejich následné recyklaci. Žáci si mohli na vlastní oči prohlédnout výrobky vyrobené z recyklovaných surovin. Nakonec si zahráli hru, ve které si sami vyzkoušeli správné třídění. Program byl velmi poučný a zajímavý.

Na tuto výstavu navazovaly činnosti z projektu Recyklohraní. Žáci na prvním stupni vybarvovali různé druhy sběrných nádob na tříděný odpad a zjišťovali, co do které z nádob patří a co ne. Žáci druhého stupně zase v hodině výtvarné výchovy vyráběli plakáty, které znázorňovaly třídění odpadů v Bruntále. V hodinách matematiky zase počítali různé slovní úlohy na téma třídění odpadů. Nakonec hledali na počítači papírny v ČR a zakreslovali je do slepé mapy. 

Za všechny tyto úkoly získá škola do Recyklohraní dalších 800 bodů. 

Mgr. Iveta Krpcová

Fotogalerie >>>

3. a 4. ledna 2013 bude ředitelské volno.
Družina ani jídelna pro žáky naší ZŠ nebude v provozu.
Vařit se bude pouze pro cizí strávníky a pro studenty a vyučující gymnázia.
Nástup do školy je v pondělí 7.ledna 2013.

8. ledna 2013 proběhnou třídní schůzky a konzultace :
1.stupeň a 6.A od 15:00 do 17:00
2.stupeň od 15:30 do 17:00

 

V úterý 11. prosince  připravili žáci i učitelé naší školy Den otevřených dveří spojený s Vánočním jarmarkem. Na toto odpoledne jsme se pečlivě připravovali. Všechny třídy společně vyzdobily prostory Petrina, takže na  návštěvníky hned při příchodu dýchla příjemná vánoční atmosféra.  V odborných učebnách připravili starší žáci se svými učiteli spoustu chemických i fyzikálních  pokusů,  které zaujaly děti i dospělé.  Neméně zajímavá  byla pro všechny také práce na interaktivní  tabuli nebo v počítačové učebně.  Ve školní družině a několika třídách prvního stupně  vyráběly děti drobné vánoční ozdoby a přáníčka. Na závěr si poslechli všichni návštěvníci  hudební vystoupení  dětí z prvního stupně ve školní jídelně, kde byla také pro každé dítě připravena tombola.  Před šestou hodinou večerní jsme všichni společně rozsvítili vánoční stromeček před školou.  Všem, kdo s námi prožili adventní odpoledne, moc děkujeme.

Mgr. Pavla Schneiderová

Fotogalerie >>>

Od čtvrtku 6.prosince 2012 bude na naší škole zahájen provoz bufetu, který je umístěn vedle školní jídelny.
K zakoupení budou kromě čerstvého pečiva i jiné potraviny a nápoje.

Otevírací doba: Po - Pá 7:30-12:00.

 

Ve středu 21. 11. 2012 navštívila naší školu lektorka zdravé výživy Markéta Špundová, aby seznámila děti 1. stupně s pěti základními zásadami zdravého stravování-správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl připraven soutěžní úkol, který žáci plnili rozděleni do skupinek. Na závěr si všichni odnesli vysvědčení a dárečky Zdravé pětky. Zároveň dostali za úkol napsat slohovou práci na téma Zdravá pětka, kterou vyhodnotí třídní učitelka a čtyři nejlepší žáci dostanou odměnu.Programu se zúčastnily tyto třídy: 1.A, 1.B, 3.A a 5.B.

V měsíci lednu bude program pokračovat i v ostatních třídách a také na druhém stupni.

Zuzana Svobodová

Fotogalerie >>>