Třídní schůzky a konzultace za 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015

Vážení rodiče,

dne 7. dubna 2015 se uskuteční třídní schůzky a následné konzultace za 3. čtvrtletí školního roku 2014/2015.

1. stupeň: 15:00 - 16:30 hodin

2. stupeň: 15:30 - 17:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni:-)

 

 

Druhá hodina Školy nanečisto potěšila nás všechny

26. 3. se uskutečnila druhá hodina Školy nanečisto. S našimi budoucími prvňáčky jsme se tentokrát setkaly již ve třídách. 
Děti byly rozděleny do dvou skupin, které se po 20 minutovém bloku vystřídaly. 
Věřím, že se nám odpoledne velmi vydařilo a s budoucími žáky jsme zažili spoustu zábavy.

A jak taková hodina Školy nanečisto probíhá, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Rodičům a dětem děkujeme za účast a těšíme se na další shledání.

Mgr. Ivana Mičkerová

 

 

Kurz rodičů a předškoláků - ZMĚNA!

 Kurz pro předškoláky se uskuteční místo pondělí 16.3. v úterý 17.3. v obvyklém čase a místě.

 

 

První hodina Školy nanečisto

Ve čtvrtek 26. 2. se uskutečnila první hodina Školy nanečisto. Naši budoucí prvňáčci se seznámili se svými třídními učiteli a jako velcí školáci si okusili svou první vyučovací hodinu formou tělesné výchovy. Děti překonávaly indiánskou stezku, naučily se indiánskou říkanku a zahrály si spoustu her. Na závěr dostal každý budoucí žák svůj první průkaz předškoláčka a sladkost za odměnu.

Rodičům i dětem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další hodinu Školy nanečisto.

Mgr. Ivana Mičkerová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Hrajeme si na školu

V úterý 10. února jsme v naší škole přivítali rodiče s budoucími prvňáčky. Na uvítanou jim zazpíval náš pěvecký sbor Petriňáček pod vedením paní učitelky Evy Janyškové a pana učitele Michala Dufka. Paní zástupkyně Olga Tonnerová seznámila rodiče s  programem a organizací celého odpoledne. A pak už si děti začaly hrát na školu.

Nejdříve na ně čekala krátká ukázka výuky anglického jazyka metodou Helen Doron s panem učitelem Mašlíkem, do které se postupně zapojily všechny děti. A právě tady všichni dostali svoji první velkou jedničku. Poté si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli s paní učitelkou Ivanou Mičkerovou a Pavlou Schneiderovou. V počítačové učebně si mohli malovat, vařit dobroty a starat se zvířecí mazlíčky. Aby to všechno na počítači zvládli, pomáhali jim žáci čtvrté a páté třídy s paní učitelkou Ludmilou Závodnou a Radmilou Šaturovou. I tady byli všichni moc šikovní. Paní učitelka  Markéta Voksová měla pro děti připravené hraní s tablety. I zde se jim práce dařila.

Kromě těchto krátkých ukázkových hodin se mohly děti proběhnout  v aule, vyzkoušet si různé učební pomůcky v učebně speciálního pedagoga paní Zdeňky Malé a společně s rodiči mohli vstoupit do všech učeben v naší nově zrekonstruované škole.

A protože toho budoucí prvňáčci zvládli za odpoledne opravdu hodně, čekalo na všechny malé občerstvení.

Po celou dobu se o budoucí prvňáčky a jejich rodiče staraly žákyně 2. stupně, které jim pomáhaly v orientaci v budově Petrina.

Děkujeme všem rodičům za návštěvu naší školy a těšíme se na nové prvňáčky u zápisu do první třídy.

Mgr. Ludmila Závodná

 

Fotogalerie >>>

 

 

Další články...

12.října 2012

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Výsledky voleb členů do Školské rady za zákonné zástupce

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Třídní schůzky a konzultace za 1. pololetí školního roku 2014/2015

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Volba členů do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků - 13. ledna 2015

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek