Třídní schůzky 4. 9. - I.A, I.B a VI.A

Ve čtvrtek 4. 9. 2014 se konají třídní schůzky tříd I.A, I.B a VI.A od 15.00 - 15.30 hodin v kmenových třídách.

 

 

Ve znamení ohně aneb Škola nanečisto, hodina závěrečná

Co myslíte, mohou se ve škole opékat špekáčky? Odpověď zní – ano. Ve Škole nanečisto to rozhodně možné je. :-)

„Pátá hodina odbila nám…“ mohly si zpívat děti se svými rodiči a učiteli v pondělí 23. června odpoledne v prostorách zahrady Střediska volného času Pod Lipami. Probíhalo tam totiž závěrečné, páté setkání budoucích prvňáčků s paní učitelkou Schneiderovou a panem učitelem Mašlíkem, kteří budou od září jejich třídními. 

Odpoledne plné her a zábavných aktivit, zpěvu za doprovodu kytary, opékání na ohníčku i čistě neformálního povídání bylo završeno předáním sladkých odměn, diplomů s velkou pochvalou a také udělením posledního razítka do průkazu předškoláka.                                        

Na organizaci akce se tentokrát podílelo i Středisko volného času Bruntál v čele s jeho ředitelkou Mgr. Janou Frankovou. Jí i dalším zaměstnancům, kteří pomáhali s přípravami, průběhem setkání i závěrečným úklidem, patří náš velký dík. 

Symbolicky řečeno, pátá hodina Školy nanečisto tedy proběhla ve znamení ohně. Ten jako by uzavíral období věku předškolního a svítil na cestu k prázdninám, po kterých se už setkáme ve školních lavicích. Dalo by se říci – ve Škole načisto. Ale nebojte se. Zábavy v ní nebude o nic méně. 

Tak prožijte krásné léto, milé děti, a v září se budeme těšit na shledanou!  :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík  

 

Fotogalerie >>>

 

 

 

Závěrečné setkání Školy nanečisto

Vážení rodiče, milé děti,
dovolujeme si vás pozvat na závěrečné setkání Školy nanečisto 23. června 2014. Bude to tentokrát netradiční povídání se spoustou her a opékáním špekáčků na Středisku volného času Pod Lipami ( u Rybníka ). Sejdeme se v 15.30 na SVČ (naproti Kauflandu). Nezapomeňte s sebou průkazku předškoláka, pití, špekáček na opékání s pečivem,sportovní oblečení. Končit budeme asi o půl šesté. Pobavíme se společně také o tom, co děti potřebují do první třídy. V případě nepříznivého počasí opékání uskutečníme až v září a poslední Škola nanečisto bude v tělocvičně na Petrině.

Na setkání se těší paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík

Více info: 739 054 136, 604 821 286

 

 

Máme rádi zvířata aneb Škola nanečisto, hodina čtvrtá

Svět zvířat byl tématem předposlední hodiny naší Školy nanečisto. Děti i se svými rodiči se opět dostavily v hojném počtu a už zcela bez ostychu či jakékoliv trémy zasedly do školních lavic. S úsměvem a ochotně plnily všechny úkoly, které si pro ně i tentokrát připravila paní učitelka s panem učitelem. A opět se ukázalo, že když je škola hrou, jde všechno jako po másle. 

Vymalovat obrázek, zazpívat písničku, procvičovat matematické představy se zvířátky v pracovním listu a na interaktivní tabuli, uhodnout či předvést zvíře a poznat kde žije nebo ke které zvířecí mamince patří které mláďátko, to vše bylo hračkou pro malé šikuly. A nakonec se nám i vlk z poněkud upravené pohádky o Červené Karkulce zdál být docela zábavným „parťákem“. :-)

Hodinka strávená ve  světě živočichů utekla jako voda a do průkazů předškoláčka  přibylo všem šikovným klukům a holčičkám nové razítko s pejskem. Za předvedenou snahu a píli dětem moc děkujeme. Poděkovat chceme také jejich rodičům a v neposlední řadě paní šéfredaktorce z Našeho domova, která nás během hodiny navštívila a do nejbližšího čísla městských novin napíše o svých zážitcích jistě zajímavý článek.    

Příští, už závěrečné, setkání v rámci Školy nanečisto bude netradiční. Nesejdeme se totiž ve třídě, ale v přírodě u ohníčku a naladíme se tak trochu letně - prázdninově. 

Paní učitelka i pan učitel už se nemohou dočkat a doufáme, že stejně tak i vy, děti.  :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>

 

 

Kurz rodičů a předškoláků - závěrečné setkání

Tři měsíce jsme se společně scházeli s rodiči, dětmi a kamarádem slonem, který nás provázel celým kurzem. Navodila se výborná spolupráce a důvěra, děti i rodiče se seznámili s pedagogy školy, prošli společně příjemnými aktivitami a vždy nás provázela skvělá atmosféra.

Děkuji všem rodičům, dětem i pedagogům, přeji krásné prázdniny a těším se na další spolupráci v 1.třídě.

Mgr. Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

 

Fotogalerie >>>

Hodnocení rodičů (1) >>>

Hodnocení rodičů (2) >>>

 

 

Další články...

12.října 2012

Učení se nebojíme aneb Škola nanečisto, hodina třetí

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

„A“…jako autíčko – Škola nanečisto, hodina druhá

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Kurz rodičů a předškoláků

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek