Učení se nebojíme aneb Škola nanečisto, hodina třetí

Konec měsíce dubna se nese ve znamení čarodějnic a dalších bájných bytostí. V tomto duchu byla tématicky pojata i třetí hodina Školy nanečisto, která proběhla v úterý 29. dubna. 

Paní učitelka Schneiderová a pan učitel Mašlík přivítali skoro třicítku malých předškoláků, kteří se toho dne opět dostavili v napjatém očekávání, co zajímavého ve své budoucí škole zažijí a jaké razítko jim přibude do jejich krásné průkazky.  

Ve třídě paní učitelky měla největší úspěch práce na interaktivní tabuli. Spolu s vyplňováním pracovních listů se takto děti hravou formou naučily základním matematickým pojmům. Průvodci jim byly obrázky malých čarodějnic. A jistě předtím ani netušily, že učení matematiky může být tak zábavné.

S panem učitelem si malí žáčci nejdříve zopakovali angličtinu a poté se pomocí legračních aktivit trénovali ve zvládnutí pojmů „pravá“, „levá“, „dopředu“, „dozadu“, „nahoru“, „dolů“ apod. Hru na řízené robotky si vyloženě užívali. V závěru pak barevnými křídami na školní tabuli společně nakreslili fantastickou příšeru z Marsu.

Všechny šikulky a šikulové prokázali, že se čarodějnic a oblud vůbec nebojí. Proč by se tedy měli bát školy? Vždyť učení je především hra a velké dobrodružství. 

Děti, mámy, tátové – děkujeme za Vaši návštěvu. Poděkování však patří také kameramanovi televize Polar, panu Ing. Karlu Soukopovi, který třetí hodinu Školy nanečisto zachytil na svých záběrech. Ty bude možno zhlédnout v reportáži na webových stránkách našeho města. 

Takže – na viděnou v televizi a v příští Škole nanečisto! 

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík

 

Fotogalerie >>>

 

 

Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál

"Petriňáci" uvádějí hudební pořad Ohlédnutí za Velikonocemi na Petrině aneb Zajíc putuje dál, které se uskuteční v tělocvičně školy 23. dubna od 15:30 hodin. Půlhodinový hudební pořad pro rodiče a přátele školy. Oba vchody do tělocvičny zpřístupněny.

Velmi rádi Vás na této akci přivítáme:-)

 

 

 

„A“…jako autíčko – Škola nanečisto, hodina druhá

„Head and shoulders, knees and toes…“ no, to je přece známá písnička „Hlava, ramena kolena, palce“ – akorát že v angličtině. Malí předškoláci, kteří dorazili v úterý 25.3. na svou druhou hodinu Školy nanečisto, už to dávno vědí. 

K naší velké radosti přišlo tolik dětí, že bylo nutno je rozdělit na dvě skupinky. S jednou pracovala paní učitelka Schneiderová ve své třídě, s druhou pan učitel Mašlík v kmenové učebně 6.A. Po zhruba dvaceti minutách se děti prostřídaly. 

U paní učitelky se pomocí zábavných činností seznámily s příběhem písmene „A“. Zjistily, že písmenka nejsou žádní bubáci, ale docela zábavní kamarádi, se kterými si mohou hrát. A paní učitelka, jako průvodkyně při dobrodružném objevování světa čtení a psaní, představila symbolicky první písmeno abecedy v jeho různých podobách. Písmenko „A“ krásně zní, stane-li se hláskou, může však být i obrázkem či modelem, a také se umí schovávat. Tu na začátku, tu na konci, někdy zase uvnitř slova. Malí šikulové ho však pokaždé rychle najdou.  

Písmenkem „A“ začíná také slovo „angličtina“. K úvodu do tohoto důležitého cizího jazyka pozval děti pan učitel. Použil k tomu metodu písniček s obrázky a pohybovými aktivitami, které jsou jim blízké. A tak se budoucí prvňáčci seznámili s anglickými názvy zvířátek i částí těla a ještě si u toho zacvičili. Dostali i svůj první domácí úkol – samozřejmě, že pouze dobrovolný.Na příští hodině se bude pan učitel těšit na vymalované obrázky a také na to, zda si jeho žáčci pamatují slova jako „dog“, „cat“ či „rabbit“. 

„A“ jako angličtina, „a“ jako autíčko. A právě tohle razítko přibylo šikovným zvídálkům do jejich Průkazu předškoláčka, který hrdě nosí na každou hodinu. Některé z nich, jak nám prozradila jedna  z maminek, s ním dokonce i usínají…:-)

Máme z vás radost, milé děti. Už teď se těšíme na další hodinu Školy nanečisto, která proběhne koncem měsíce dubna. A o čem bude tentokrát? Tak to se nechte překvapit. Můžeme slíbit jen jedno – nudit se rozhodně nebudete. :-)

Mgr. Pavla Schneiderová, Mgr. Karel Mašlík 

 

Kurz rodičů a předškoláků

V březnu jsme zahájili Kurz rodičů a předškoláků.Děti se s kamarádem slonem JUMBO, který provází celý kurz budou setkávat v 1O-ti lekcích, které jsou zaměřeny                                                                 na celkový rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na zrakové vnímání, prostorovou orientaci, grafomotorická cvičení, rozvoj početních představ a fonematického sluchu. Cílem je poradit rodičům, jak pomocí hravých činností připravit dítě na první rok školní docházky. 

Rodiče i děti si aktivity patřičně užívají a vždy se těší na následující setkání...

Mgr.Zdeňka Malá, školní speciální pedagog

Fotogalerie >>>

 

 

Nabídka pro budoucí prvňáčky - Škola nanečisto

Chcete si zahrát na školu? Pak je pro Vás připravena:

ŠKOLA NANEČISTO

Od února 2014, se budou vždy jednou za měsíc setkávat budoucí prvňáčci na jednu vyučovací hodinu se svými budoucími třídními učiteli.

Setkání budou probíhat hravou formou s písničkami a básničkami a budou zaměřeny na:

* Rozvíjení matematických představ.

* Jazykovou a sluchovou přípravu.

* Rozvíjení představivosti.     

* Práci s počítačem.

* Přípravu na psaní.

* Cvičení v tělocvičně.

Poslední, slavnostní setkání se uskuteční v červnu 2014 společně s rodiči.

A to není všechno! 

Pod vedením naší speciální pedagožky Mgr. Zdeňky Malé se uskuteční

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY A RODIČE

Edukační kurz zahrnuje 10 bezplatných lekcí (pomůcky zajistí škola) a vznikl jako prevence poruch učení a možných školních neúspěchů. V závěru kurzu bude rodičům nabídnuta možnost diagnostiky laterality a základních vědomostí předškolních dětí a na základě výsledků bude doporučena oblast, která by měla být více rozvíjena před začátkem školní docházky. Maminky a tatínkové budou moci pozorovat svého předškoláka v kolektivu a při učebních činnostech. Budou mít možnost se blíže seznámit s chodem školy, s vyučujícími, se způsoby práce v prvním ročníku ZŠ.

 

Oba kurzy jsou projektem Základní školy Petrin a jsou příkladem dobré praxe

Další články...

12.října 2012

Zápis do 1. tříd 2014/2015 a den otevřených dveří

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Upozornění pro rodiče dětí ze ŠD

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Třídní schůzky a konzultace 16.4.2013

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek

12.října 2012

Kurz rodičů a předškolních dětí

text článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článkutext článku.

celý článek