Plenární schůze rodičů                                                                 od 15.30 hodin

 • 5. 9. 2017 úterý

 

Plán pedagogických rad                                                    od 14.15 /14.45/ hodin

 • schválení plánu práce 2017/2018                                         12. 9. 2017      úterý
 • hodnocení za 1. čtvrtletí                                                        8. 11. 2017      středa
 • hodnocení za 1. pololetí                                                        26. 1. 2018      čtvrtek
 • hodnocení za 3. čtvrtletí                                                        12. 4. 2018      čtvrtek
 • hodnocení za 2. pololetí                                                        25. 6. 2018      pondělí

 

Vydávání vysvědčení        

 • 1. pololetí  2017/2018                                                31. 1. 2018      středa
 • 2. pololetí  2017/2018                                                29. 6. 2018      pátek 

 

Třídní schůzky a následné konzultace

 • stupeň základní školy 15.00 – 16.30 hodin
 • stupeň základní školy 15.30 – 17.00 hodin   
 • 4. 9. 2017       pondělí – třídní schůzky 1. ročníků  9:15 hodin
 • 7. 11. 2017     úterý     
 • 16. 1. 2018     úterý
 • 10. 4. 2018     úterý
 • 12. 6. 2018     úterý

 

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2017/2018

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny pro okres Bruntál jsou stanoveny od pondělí 26. února do neděle března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. dubna a pátek 30. dubna 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Ředitelské volno

Bude upřesněno v průběhu školního roku.

 

Termín zápisu dětí do 1. tříd Základní školy Bruntál, Školní 2 pro školní rok 2018/2019

 

Zápis do 1. ročníků základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona od 1. dubna do 30. dubna 2018.