Díky zapojení do projektu NatTech, v němž jsme partnerskou školou Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál, jsme během školního roku 2013/2014 mohli využít jedinečných příležitostí absolvovat několik zajímavých exkurzí.

V úterý dne 29. dubna 2014 jsme s vybranými žáky šestého ročníku zavítali do ZOO Ostrava, kde nás přivítala zvířátka ze všech koutů světa.

Prosluněný jarní den v ZOO Ostrava se opravdu podařil.

V pátek 2. května 2014 jsme navštívili nedaleké jeskyně Na Pomezí, kde jsme s vybranými žáky druhého stupně obdivovali nádhernou krápníkovou výzdobu i poletující netopýry. 

Po absolvování prohlídkové trasy jeskyně jsme se přesunuli do areálu Priesssnitzových léčebných lázní v Jeseníku. 

Počasí nám příliš nepřálo, ale výlet jsme si užili.

Doprava do ZOO Ostrava a jeskyně Na Pomezí byla hrazena z projektu NatTech (díky účasti žáků na realizovaných kroužcích projektu).

Nejvíce kilometrů v autobuse jsme zažili v úterý a ve středu 6. a 7. května 2014, kdy jsme jeli do Liberce. Na exkurzi byla třída 8. A a vybraní žáci sedmého ročníku.

Díky projektu NatTech jsme měli dopravu, stravu a ubytování v hotelu Liberec v centru města - zdarma.

Hlavním důvodem absolvování takto dlouhé cesty byla návštěva IQ parku, kde jsme ve třípatrové budově vyzkoušeli naprosto všechno, někteří z toho dokonce ztratili hlavu a jiní si hráli na fakíry.

 

IQ park nám umožnil teorii z přírodních a technických věd uvést do praxe. Velké množství strojů, přístrojů, nástrojů a hlavolamů vás nenechá v klidu.

V centru Liberce nás zaujala krásná radnice a velice povedené nadživotní sochy koček. Navštívili jsme i ZOO, kde jsme viděli nejen lachtany ale i proslulé bílé tygry.  Ještěd byl stejně fascinující, jako náš Praděd.

Celý výlet byl velmi zdařilý, jen jsme litovali, že nemůžeme zůstat delší dobu.

Díky projektu NatTech jsme využili také nabídky zúčastnit se výukových programů realizovaných Světem techniky v Ostravě (http://svet-techniky-ostrava.cz/cs). 

V pondělí 20. ledna 2014 jsme jeli do areálu Dolních Vítkovic v Ostravě na výukový program PopuLARP Odysea Holy. Jednalo se o interaktivní výuku chemie formou hry v prostorách energetické ústředny U6. Nejen, že jsme se skvěle bavili, ale absolvovali jsme i prohlídku Malého světa techniky.

V pátek 9. května 2014 jsem pro změnu zavítali do Landek parku v Ostravě. Prohlédli jsme si nejen toto pozoruhodné hornické muzeum v přírodě, ale jeli jsme si zde především užít interaktivní výukový program PopuLARP Mendelovo dědictví. Tento program je zaměřený na biologii, konkrétně na genetiku a Mendelovy zákony.

Oba tyto výukové programy Světa techniky v Ostravě a projektu NatTech absolvovali zdarma žáci 9. A.

text: Mgr. Lenka Kopecká

 

 

 

Název projektu: Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále

Regist. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0092
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výuky a její modernizace prostřednictvím týmové spolupráce. 

Každá škola je v projektu zaměřena jinak. Na Základní škole Bruntál, Cihelní 6, dojde například k rozšíření a obnovení školních laboratoří biologie a chemie, vytvořena bude rovněž „přírodní učebna“ na školní zahradě a podobně.

Na Základní škole Bruntál, Jesenická 10, půjde kupříkladu o zlepšení materiálních podmínek pro výuku: pořízení nářadí, nákup materiálu, pořízení názorných pomůcek a modelů do výuky, využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce. Počítá se zde také se vznikem infocentra pro lepší orientaci při volbě povolání.

Na Petrinu projdou modernizací odborné učebny fyziky a chemie, které budou zároveň vybaveny moderními audiovizuálními prostředky, novým pracovním materiálem a trojrozměrnými učebními pomůckami se zaměřením na zvýšení atraktivity a efektivity výuky a laboratorních cviční.

Na Základní škole Bruntál, Okružní 38, bude vytvořena odborná matematická třída pro první i druhý stupeň základní školy podporující technickou dovednost žáků. Počítá se zde s rozšířením využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce.

Nedílnou součástí projektu je rovněž vytvoření vlastních komplexních výukových materiálů ušitých na míru. Všechny vytvořené učební materiály budou jednotlivé školy sdílet prostřednictvím těchto speciálně vytvořených internetových stránek projektu, které budou jakousi vlastní databází výukových materiálů sloužící všem partnerským školám projektu popřípadě i jiným školám na Bruntálsku, které projeví zájem.

Dále projekt umožní zavedení nových inovativních metod a forem výuky a za pomoci nové didaktické techniky včetně multimediálního vybavení a výukových pomůcek přispěje ke zkvalitnění výuky. Realizace projektu bude prospěšná i v oblasti zlepšování podmínek pro výuku technických oborů. Aktivity projektu jsou potřebné k návratu k hodnotám ruční práce a zvýšení vztahu k řemeslné zručnosti a výsledkům tvořivosti. Přijatelnou formou bude působit na představy o budoucí profesi a uplatnění na trhu práce.

Stránky projektu >>>