„Zimo, zimo táhni pryč, 
nebo na tě vezmu bič.

Odtáhnu tě za ty lesy,
zatáhnu tě za pačesy.

Až se vrátím nazpátek, 
svleču zimní kabátek!“

Touto říkankou se loučily děti ze Školní družiny a Školního klubu s paní Zimou. Paní vychovatelka jim vyrobila „Morenu“ a všichni šli společně k Černému potoku, kde se s ní rozloučili, aby se mohli těšit na jaro. 

Zuzana Svobodová