Naše školní  družina byla vybraná pro testování divadélka firmy Creative.Byli jsme vybráni ze spousty přihlášených družin a školek.

Děti dostaly poštou velký balík, ve kterém se skrývaly součásti divadélka a obrysy zvířátek, postaviček, zámku, stromečku apod.

Měli jsme za úkol jakkoliv si divadélko  vyzdobit, použít materiál, který se nám bude líbit a dotvořit  loutky. Nejen,že jsme loutky dotvořili, ale také jsme si vyrobili další, podle nápadů dětí. Jedno odpoledne jsme si přinesly i loutky z domu a vyprávěli si, kdo už byl v loutkovém divadle a jaké druhy loutek jsou.

Testované divadélko nám zůstane v družině, určitě si s ním budou děti rády hrát i dále.

Jana Rumlová,vychovatelka