Již třetím rokem se některé děti ze školní družiny zúčastňují kuchařské soutěže, kterou pořádá nadační fond Albert. Letošní téma je „vaření s láskou a radost z jídla“, a to nejen v rámci přípravy, ale i společně konzumace pokrmu. Celkem se do soutěže zapojily tři pětičlenné týmy, aby připravily zdravé pohoštění pro mentálně postižené lidi z místního Sagapa. Jejich výtvory se jim velmi povedly a udělaly radost i pozvané návštěvě. Teď už záleží jen na odborné porotě, která pokrmy zhodnotí a možná pošle do finále.

Zuzana Svobodová