A už je to tady! Konečně začalo jaro a děti ze školní družiny a školního klubu se šly rozloučit s paní Zimou. Paní vychovatelka jim vyrobila tzv. „Morenu“, aby ji mohli hodit do potoka přivítat jaro. Celý průvod se vydal do městského parku k Černému potoku, kde si nejdříve děti zarecitovaly básničku a potom hodily Morenu do vody, která ji odnášela daleko široko.

Zuzana Svobodová