Konečně se počasí trošku umoudřilo a mohla proběhnout naše dlouho plánovaná akce. Děti ze všech oddělení naší družiny se vypravily na nedaleký kopec nad školou, aby si vyzkoušely, jak vysoko vyletí jejich draci. Sluníčko nám krásně svítilo, vál nám příznivý vítr. Děti nadšeně pobíhaly po louce, komu se nedařilo draka poslat vysoko, tomu ho půjčil kamarád.

Strávili jsme příjemné odpoledne a už se těšíme na další akci. V říjnu si společně vyrobíme domečky v lese pro skřítky.

vychovatelky školní družiny