V tomto školním roce jsme se s dětmi v družině domluvili, že začneme více číst knihy, jak ve školní družině, tak i doma. Navštívili jsme knihovnu, kde na nás už čekala paní Foltínová, která měla připravený zajímavý program. Nejdříve dětem přečetla Popletenou pohádku a všichni mohli hádat, které pohádky se popletly dohromady.

Potom jsme si povídali o pohádkových postavách a kouzelných předmětech, které se v pohádkách objevují. Nakonec jsme si zasoutěžili, hledali jsme obrázky skřítků, kteří se schovali mezi knihy. Už se těšíme, až knihovnu znovu navštívíme před vánoci.

Jana Rumlová, vychovatelka

Fotogalerie >>>