V letošním školním roce se v naší družině zaměřujeme často na četbu knih. Vyprávíme si o tom, kterou knihu právě čteme, děti nosí knihy ke společnému čtení, vyprávíme si o tom, že kniha je krásný dárek.Už po několikáté jsme navštívili knihovnu. Tentokrát si děti připravily samostatně vyprávění o knize, kterou právě čtou, povídaly o tom, proč je zaujala,

ukázaly nejhezčí obrázky a měly za úkol knihu doporučit kamarádům.

Paní Foltínová, která v knihovně pracuje, moc děti pochválila a nachystala jim krátkou soutěž. Někteří si vzali do knihovny přihlášku a ti, kteří už do knihovny chodí, jim ukázali, jak se v knihovně zorientovat.

Všichni jsme se shodli na tom, že četba je krásná záliba, ve které budeme pokračovat.

Jana Rumlová, vychovatelka