V naší školní družině se všechny děti moc těší na vánoce, vyráběli jsme ozdoby,kterými jsme ozdobili stromeček před školou.Ve čtvrtek jsme také našimi ozdobami vyzdobili stromeček na zámku,v pátek 14.12. jsme si poslechli zajímavé povídání o stromečku,jak dlouho vlastně roste,jaké stromky jehličnaté existují ap. vše nám zajímavě vyprávěla p.Rozprýmová ve Středisku volného času.

Přeji všem rodičům i dětem nádherné vánoce a do dalšího roku zdraví,lásku a pohodu.

Jana Rumlová,vychovatelka