I když to venku tak nevypadá, ve středu mělo podle kalendáře začít jaro. Proto si děti ze školní družiny naplánovaly akci Vynášení Moreny. Nejdříve si ve školní družině vyrobily s paní vychovatelkou Morenu a naučily se pěknou básničku:

Zimo, zimo táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
odtáhnu tě za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

Potom se vypravily k Černému potoku, kde si básničku zarecitovaly a Morenu utopily v potoce, aby se rozloučily se zimou.

Zuzana Svobodová