Ani paní vychovatelky ze školní družiny nezapomněly na jejich děti a připravily si pro ně školní výlet do ZOO Kopeček. Počasí se konečně umoudřilo, a tak se mohlo konečně vyrazit na cestu vlakem směr Olomouc. Pro mnohé z dětí to byl nevšední zážitek, neboť ve vlaku seděly poprvé. Po příjezdu do Olomouce všichni přestoupili na autobus, který je zavezl přímo do ZOO. Hned na začátku děti obdržely kartičky s úkoly, které měly během cesty prohlídky plnit a dostávat za ně známky jako na vysvědčení. Zároveň zde potkávaly spoustu známých i neznámých zvířat. Některé si mohly dokonce  pohladit a nakrmit je. Uprostřed zahrady lákala děti Vyhlídková věž, na kterou si někteří odvážlivci troufli vylézt i s paní vychovatelkou. Na konci prohlídky odevzdaly svá vysvědčení a dostaly odměnu v podobě sladkostí a dárečků. Výlet se dětem moc líbil a všichni byli moc spokojeni.

Zuzana Svobodová