1. oddělení - vychovatelka: Zuzana Svobodová

Pravidelné akce ŠD během školního roku:

-Návštěva filmových představení v kině (1 krát za měsíc)
-Návštěva sauny (během zimního období)
-Divadelní kroužek (spolupráce s Mgr. Evou Janyškovou)

Během celého školního roku bude ŠD pracovat podle školního vzdělávacího programu pro školní družiny.

Plánované akce:
Září

 • Návštěva stanice mladých přírodovědců
 • Sběr kaštanů, spolupráce s Mysliveckým svazem
 • Drakiáda

Říjen 

 • Malování na chodníku (akce Městské knihovny pro děti ze ŠD)
 • Exkurze do hasičské zbrojnice
 • Pojďte s námi za strašidly

Listopad

 • Ježek jablka nežere (akce SVČ)
 • Hudební a taneční festival Kytka (taneční vystoupení)
 • Výchovný program pro 1.ročník Zdravá pětka
 • Začínáme chodit do sauny

Prosinec

 • Vánoce v domě Pohoda (taneční vystoupení)
 • Vánoční jarmark-náměstí
 • Vánoční besídka (aula školy)
 • Vánoce na zámku 

Leden  

 • Soutěž ve skocích přes švihadlo
 • Hudební soutěž Zpívá celá družina
 • Sněhová olympiáda

Únor  

 • Výtvarná soutěž Malujeme zvířátka
 • Soutěž Správná holka správný kluk

Březen

 • Vynášení Moreny
 • Turnaj v deskové hře Člověče nezlob se
 • Velikonoční dílny (akce SVČ)

Duben

 • Hra Stopovaná
 • Přespolní běh pro školní družiny
 • Velikonoce na zámku

Květen

 • Vystoupení v domově Pohoda
 • Nácvik vystoupení na školní akademii
 • Výlet do ZOO Kopeček
 • Turnaj v přehazované

Červen

 • Jízda na koních Mezina, opékání
 • Atletický čtyřboj
 • Školní akademie