Ve čtvrtek 26.9. jsme s dětmi navštívili zvířátka ve Středisku volného času, děti mají v oblibě vyprávění paní Rozprýmové  a vždy se těší, že mohou zvířátka nakrmit. Budeme malovat obrázky do soutěže, které se budou zvířátek týkat.

Další akce v naší družině které pro děti chystám: návštěvy kina, tradiční výlet na koníky do Meziny, návštěvy sauny. 

O termínech budou rodiče informováni.

Jana Rumlová