Plán školní  družiny 2013-2014
Jana Rumlová
2.oddělení

Září
Zahájení  celodružinové  hry
Výzdoba  třídy a chodby
Návštěva Střediska volného času

Říjen
Zahájení   výtvarného kroužku
Výstavka knih a četba
Výlet  na koníky ve spolupráci se školkou-Mezina

Listopad
Výtvarná  soutěž-Moje škola
Návštěva zámku a zámecké knihovny

Prosinec
Výroba ozdob na stromeček  na zámek
Vánoce v šd-posezení  u stromečku
Výroba dárků
Podílení na výzdobě  chodby a oken ve škole,výzdoba stromečku před školou

Leden
Výlet  na Uhlířský vrch a sánkování a hry na sněhu,sledování  stpo ve sněhu
Sportovní  odpoledne v aule

Únor
Soutěž v Piškvorkách
Karneval ve školní družině

Březen
Turnaj  v dámě a Člověče nezlob se
Vycházka  do lesa ke krmelci,opékání  špekáčků

Duben
Soutěž  ve zpěvu
Výroba  velikonoční  výzdoby,Výzdoba  chodeb  u šd

Květen
Jak  spí medvědi-společné spaní  a program na Svč
Návštěva školky a společné hry
Uspořádání výstavky prací výtvarného kroužku

Červen
Vyhodnocení  celoroční soutěže
Výlet  do zoo

Jednou měsíčně budeme navštěvovat  dětská filmová představení  a akce SVČ,od  listopadu začneme chodit do sauny  každou středu a jednou za měsíc na bazén,další akce  podle zájmu dětí,rodiče budou informováni na netu.

Jana Rumlová