Ve školní družině byl otevřen výtvarný kroužek pod vedením p.vychovatelky Jany Rumlové. Děti zde během roku poznají různé netradiční výtvarné techniky, vyzdobí  chodby školy, zúčastní se některých výtvarných soutěží. Na konci roku uspořádáme výstavku našich prací.Na přiložené fotografii jsou děti, které kroužek navštěvují a jejich trička,která si sami namalovaly.

Jana Rumlová