V úterý 26.11.jsme se vydali s výtvarným kroužkem a dětmi ze školní družiny na besedu s paní Rozprýmovou.
Ve stanici nám ukázala, které hady chovají a dokonce  jsme si na některé sáhli.
Dozvěděli jsme se i jsme se přesvědčili, že had není slizský, jak si většina myslí, už víme čím se hadi živí a kde se v přírodě vyskytují.

Bylo to hezky strávené odpoledne.

Jana Rumlová,vychovatelka