Tak jako loni i letos se připravovaly děti ze školní družiny na první jarní den, aby se rozloučily s paní zimou a přivítaly jaro. Paní vychovatelka jim vyrobila „Morenu“, společně se všichni naučili říkanku a vše bylo nachystáno. Letos se k nám přidali i někteří žáci ze školního klubu s paní vychovatelkou. Za krásného slunečného počasí se všichni vydali do parku k potoku, aby do něj Morenu hodili. Dětem se akce moc líbila a určitě na ni budou dlouho vzpomínat.

Zuzana Svobodová

Fotogalerie >>>