V pátek 19. 9. 2014 bude provoz Školní družiny pouze do 14. 45 hod.
V nutných případech bude Vaše dítě umístěno do Školního klubu (3. p.)

Zuzana Svobodová