Na počátku října zahájil v družině svoji činnost výtvarný kroužek. Děti se zde po celý rok budou scházet každou středu od 13.30 do 14.30.

Poznají nové výtvarné techniky, vyrobí si různé dekorace a drobné dárky na vánoce, zúčastníme se také některých výtvarných soutěží. První setkání jsme měli u městské knihovny, kde děti namalovaly velmi pěkné obrázky křídou na chodník. Za odměnu dostaly balonky a sladkosti.

Jana Rumlová, vychovatelka