Povídali jsme si jedno odpoledne o našem městě a při tom jsme zjistili, že děti znají o Bruntále hodně, ale většina třeba nebyla uvnitř v bruntálském zámku na prohlídce. Proto jsme se rozhodli to napravit a jedno slunečné odpoledne na zámek vyrazili. Děti se zaujetím poslouchali výklad průvodkyně a musím napsat, že mne velmi překvapili, jak vzorně a potichu se chovali. Chlapce zaujala hlavně zbrojnice a velká knihovna, děvčata zase taneční sál. Brzy se na zámek vrátíme, v prosinci si sem půjdeme vyzdobit vánoční stromek a podíváme se na zámecké vánoce.

Jana Rumlová, vychovatelka