V pondělí 23.11. navštívily děti ze školní družiny knihovnu, která je přestěhovaná do budovy naší školy. Uvítala nás paní Foltínová, která dětem vysvětlila, jak se mohou do knihovny přihlásit a ukázala dětem, jaké dětské knihy si mohou půjčit. Zajímavé bylo potom hádání pohádek podle hudebních ukázek z Večerníčků, kde se projevily opravdu výborné znalosti a ukázalo se, že Večerníček je pořád na čele sledovanosti dětských pořadů.

Děkujeme za hezké odpoledne, knihovna určitě získá další čtenáře, kteří potvrdí, že kniha je nezaměnitelnou součástí dětského vnímání světa.

Jana Rumlová, vychovatelka