V pondělí naší školu navštívila paní lektorka Zdravé5 Bc. Markéta Špundová. Probíhal zde totiž výukový program „Škola Zdravé 5, který je určen žákům 1. stupně.. Program seznamuje žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma je připraven soutěžní úkol, který plní žáci rozděleni do skupinek a pro svůj tým sbírají body. Tentokrát se tohoto programu zúčastnily třídy 2. A, 2. B a 5. A. Ostatní třídy budou pokračovat v dalších termínech.

Zuzana Svobodová