Konečně nám začalo jaro a s ním i tvořivá nálada. S dětmi jsme si začali jarně zdobit školní klub, i prostory školy. Děti se rády zapojují do výroby obrázků, koláží apod., mohou tak rozvíjet svou fantazii a představivost, naučit se také nové výtvarné techniky. 

Lenka Banašová, vychovatelka