Jak platí a říká známé pravidlo, snažíme se s dětmi ve školní družině/klubu trávit čas rozmanitým způsobem, aby se nenudily a neměly tak čas a myšlenky na „vylomeniny“. 

Děti mají k dispozici stolní fotbálek, kulečník, dva počítače, společenské hry, výtvarné potřeby, časopisy, využíváme aulu a tělocvičnu pro sportovní aktivity či kontaktní a společné hry, soutěže, trávíme čas mimo školu na různých akcích, či využíváme cvičnou kuchyňku. 

Navštívit jsme byly stanici mladých přírodovědců, kde děti měly možnost nakrmit zvířátka, určitě se tam velice rádi vydáme znovu a děti se rovněž zapojují do různých výtvarných soutěží. 

S dětmi si povídáme, snažíme se navozovat přátelskou a milou atmosféru, aby se děti do družiny/klubu těšily a rády zde trávily volný čas.

Lenka Banašová, vychovatelka