Ve čtvrtek 3.11.2016 navštívili na pozvání p. vychovatelky Daníškové školní družinu a školní klub asistenti prevence kriminality. V aule naší školy si pro děti připravili zajímavé povídání o ochraně a bezpečnosti občanů v Bruntále, seznámili děti s náplní jejich práce, povídali si s nimi o různých nástrahách a nebezpečných situacích, na které by si děti měly dávat pozor apod.

Děti měly připravenou spoustu dotazů a na závěr dostaly také drobné upomínkové předměty. Akce se nám všem líbila a děkujeme asistentům za jejich čas a ochotu strávit s námi odpoledne.

Zdeňka Daníšková
Bc. Lenka Michnová (Banašová)
vychovatelky