Děti ze školního klubu navštívily dne 6. listopadu Městské divadlo v Bruntále, ve kterém se v těchto dnech koná výstava fotografií Petra Palouše s názvem Fotografie – Bruntál v proměnách času. Jak již samotný název výstavy napovídá, vystavené fotografie zachycují město Bruntál a okolí v různém období, hlavně jak město vypadalo v druhé polovině minulého století. Děti tak mohly na fotografiích poznávat ulice, domy a okolí města v podobě, jakou znají z minulosti zřejmě jejich rodiče a babičky a dědečkové. U některých snímků neskrývali žáci údiv nad tím, jakou měl Bruntál v minulosti podobu.

,,Opravdu bych to místo nepoznala, kdyby vzadu nebyl vidět náš Petrin“, posteskla si Karolína, žákyně 6. A a členka školního klubu, u fotografie, která zachycuje pohled na Bruntál z kopce pod Uhlířským vrchem. 

Výstava byla pro všechny velmi zajímavá a dětem se moc líbila.

Za školní klub
Žaneta Krajíčková