Naši bruntálští hasiči byli tak moc hodní a udělali si na nás jedno čtvrteční odpoledne (17.9.) čas. S dětmi jsme se vypravili do místní „hasičárny“ na exkurzi. Po pěkném přivítání jsme s dětmi absolvovali prohlídku všech vozů a vybavení, děti se dozvěděly mnoho zajímavých a nových informací, mohly si vyzkoušet, jak se sedí v hasičském voze, či vyzkoušet, jak jsou těžké vyprošťovací kleště atd. Exkurze se nám moc líbila a chtěli bychom bruntálským hasičům velmi poděkovat!

Lenka Banašová