Každý měsíc bychom s dětmi ze školní družiny/školního klubu chtěli využívat cvičnou kuchyňku, kterou máme v naší škole k dispozici a připravovat si zde s dětmi nejrůznější dobroty. 

Děti si tak mohou zopakovat nebo se naučit základy vaření a stolování, jsou vedeny k pomáhání, což využijí jistě hlavně doma. Děti tyto činnosti obvykle velice baví a jsou spokojené, že mohou sníst to, co si samy připravily. 

V pátek 18. 9. jsme společně připravovali palačinky. Vůně palačinek se nesla celou školou a děti si na palačinkách s domácí marmeládou velice pochutnaly.

Lenka Banašová, vychovatelka