22. 9. 2013 12:53
Zápis ze 4. řádného jednání Školské rady při ZŠ Bruntál, Školní 2