Žáci 5.A se v pátek 6.12. poprvé zapojili do níže uvedeného projektu na SPŠ v Bruntále. Strávili jsme zde celé dopoledne rozděleni do 2 skupin. Každé se věnoval jeden profesor školy. Formou praktického cvičení jsme se dozvěděli spoustu nových věcí. Vše bylo pro nás opravdu zajímavé.
Už se těšíme na další návštěvu.
Mgr. Zuzana Procházková

Fotogalerie >>>

TECHNIKA HROU

Název projektu: TECHNIKA HROU (WWW.TECHNIKAHROU.CZ)
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Partneři projektu:
Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Základní škola Bruntál, Školní 2
Základní škola Bruntál, Cihelní 6
Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je popularizace technických oborů ve městě Bruntál. První aktivitou projektu je vytvoření „DEMONSTRAČNÍHO CENTRA“.  Model Demonstračního centra není v ČR nový. Tato idea se objevuje v podobě různých iQparků (Ostrava, Liberec). Cílem projektu je však v této části jiné pojetí, kdy žáky v rámci demonstrací vede odborník. Druhou aktivitou projektu je vedení „TECHNICKÝCH KROUŽKŮ“ pro žáky 5., 6., a 7. tříd základních škol. Kroužky jsou zaměřeny na robotiku, RC modelářství, fyziku a počítačovou grafiku.

Důležitým cílem projektu je odborné zhodnocení potenciálu, talentu a dispozic pro studium technických předmětů. S žáky ZŠ jsou v úvodu realizace projektu provedeny talentové testy, které jim ukáží, jaké mají nadání a dispozice. Současně umožní vyučujícím přizpůsobit se žákům ve výuce.