Čas nemilosrdně pádí, uplynulo již celé pololetí, kdy jsme se, já a mí šesťáci, společně sžívali. Pro obě strany šlo o jev nový, neboť já jsem se seznamovala s novou školou a má dítka s novou učitelkou i novým vzdělávacím stupněm. 

Po úvodních zkouškách, kdo víc vydrží, se mi zdá, že se nám podařilo navodit přátelskou, ale zároveň i plodnou atmosféru. Některé děti se znaly už z předchozích ročníků, jiné vstoupily do našeho kolektivu nově. Doufám však, že se všichni, i ti stávající, i ti noví, cítí v naší šesté třídě dobře. Ne vždy to platí na 100%, ale vzniklé situace se snažíme okamžitě řešit.Ve druhém pololetí se moje děti jeví o něco starší, vyspělejší a snad rozumnější. Chtěla bych říct, že i o trošku klidnější, ale často je tomu spíše naopak. Pohled na dění o přestávce v nezasvěceném pozorovateli může někdy navodit dojem, že jde spíše o zoologickou zahradu, než o ústav hodný duší lačnících po vědomostech :o)

Já jsem sice taky starší, ovšem o vyspívání nemůže být řeč, jde spíše o chátrání a plíživé přibývání vrásek. Pevně doufám, že se tato Zlatíčka nepostarají o urychlení procesu mého zrání, ba naopak bych mohla pravidelným kontaktem s výkvětem naší budoucnosti omládnout a mnohou vrásku bezbolestně vyžehlit.

Kromě našeho soustředění se na výuku, jsme spolu prožili i pár dní netradičních. Hned v září jsme vycestovali do Železné, kde jsme pod laskavým vedením preventisty pana učitele Dufka a pracovníků SVČ prožili třídenní výlet. Na něm jsme se snažili vzájemně více poznat a to prostřednictvím spousty zajímavých aktivit. I když šlo o prostředí poměrně „skautské“, všichni jsme přežili bez úhony, a odjížděli jsme nabytí novými zážitky.

Dalším zajímavým počinem byl Jarmark s dnem otevřených dveří, na jehož organizaci a hladkém průběhu se podíleli i pomocníci z naší třídy (Ela Miková, Áda Hluší, Aleš Kučera). Přiblížily se Vánoce a my jsme se společně sešli ve školní jídelně, kde jsme spolu se školním sborem, v němž máme také své pěvce (Áda Hluší, Kája Štolcová, Ivo Gajdošík), zapěli pár vánočních písní. Po té jsme pokračovali ve třídě naší vánoční besídkou, na níž jsme se příjemně pobavili a navodili vánoční atmosféru.

Žili jsme také kulturou, podařilo se nám shlédnout několik divadelních představení a navštívili jsme i kino, kde jsme zažili dobrodružství s odvážným cestovatelem.

Celé pololetí reprezentují naši třídu zástupci ve školním parlamentu- Peťa Křenek, Ivo Gajdošík a Áda Hluší, kteří spolu s parlamentem připravují mnoho zajímavých akcí. Věřím, že i zbytek roku proběhne v přátelské atmosféře, že spolu zažijeme spoustu příjemných dní a že se naučíme hodně nového.

Kamila Bezová, TU 6. A