Noví třídní zastupitelé :o)

Protože náš dosavadní starosta třídy Ivo Gajdošík svou funkci příliš svědomitě neplnil a navíc svým chováním o přestávkách dělal třídě spíše ostudu, byl za své funkce odvolán.

V rámci hodiny občanské výchovy bylo v pátek 13. března 2015 zvoleno nové zastupitelstvo naší třídy. Doufáme, že vzhledem k atraktivnímu datu bude naše volba šťastná.

Demokratické volby proběhly hladce, zapojili se všichni ve škole přítomní voliči a v tajném hlasování zvolili novou starostkou Ádu Hluší a jejími zástupkyněmi Sáru Mackovou a Elu Mikovou.

Vkládáme velké naděje do svědomité práce našich vyslankyň a věříme, že se jim podaří úspěšně jednat za naši třídu vždy, když bude potřeba.  

o)) Kamila Bezová

 

Slavné české osobnosti

V několika uplynulých hodinách občanské výchovy jsme se se šesťáky zabývali slavnými českými osobnostmi.  Žáci pracovali ve dvojicích a zjišťovali informace o českých vědcích, umělcích či jiných významných osobnostech, na které může být náš národ pyšný. 

Každá skupinka pak prezentovala spolužákům nalezené informace zaznamenané na projektovém listu. Zaujatí badatelé byli zachyceni pro věčnou památku fotoaparátem. :o))