Preventivně vzdělávací centrum PVC OH 5P společnosti OPEN HOUSE o.p.s. realizovalo za finanční podpory Města Bruntálu dlouhodobý preventivní program „Regenerace mladé generace“. 

Program probíhal v 7. A., v rozsahu 10 setkání po dvou vyučovacích hodinách.  Byl zaměřený na podporu zdravých mezilidských vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování. 

Prostřednictvím společných setkání s lektorkou M. Brziakovou a jí připravených prožitkových aktivit si žáci osvojovali a prohlubovali osobní a sociální dovednosti, které zlepšují schopnost jednotlivých žáků uvědomovat si své postoje, hodnoty a následky svého chování, schopnost spolupráce, schopnost efektivně řešit konflikty nebo schopnost rozpoznávat pozitivní vzorce chování od těch negativních.  

Během programu byl ve třídě podporován proces utváření zdravého kolektivu a zdravých mezilidských vztahů.