Projekty v občanské výchově 7. B

Některá výuková témata v občanské výchově v 7. ročníku zpracováváme formou projektů. Jednak jde o zatraktivnění výuky a jednak se žáci učí smysluplné selekci informací a také spolupráci ve skupině.

Jedním z námětů, jež jsme se letos učili tímto způsobem, jsou historické a kulturní slohy, které jsou zde doloženy fotografiemi. Dalším je například ochrana životního prostředí, kdy si žáci vybírali z nabízených témat, jako je odpad, vodní zdroje na planetě, přírodní rezervace, recyklace, znečišťovatelé prostředí apod. O těch potom vytvořili plakáty s podrobnými informacemi i případnými obrázky. 

Jiný projekt se zabýval podrobně zajímavostmi České republiky, kdy měli žáci na výběr ze všech krajů. Jeden pak ve skupině podrobně prozkoumali a seznámili spolužáky prostřednictvím svého projektového materiálu s jeho bohatstvím. 

Do projektů se zapojili všichni a byli oceněni většinou jedničkami. Plakáty, které se žákům povedly, můžou posloužit k výzdobě třídy. 

Bc. Kamila Bezová, vyučující OV V 7. B