Listopadová 5.A

Měsíc listopad byl přímo nabit nejrůznějšími akcemi a žáci 5.A se jich pilně a aktivně zúčastňovali. Však za to také byli oceněni pochvalami třídního učitele za 1. čtvrtletí školního roku. 

Šestice našich dívek předvedla skvělé vystoupení v divadle na přehlídce školních souborů Kytka. Byla to Venda, Štěpánka, Míša K., Karolína, Anička a Míša P. Vystoupení s nimi nacvičily paní učitelka Z. Procházková a paní vychovatelka Z.Svobodová. I jim patří náš dík.

Na okrskovém turnaji ve florbalu podali v úspěšném školním týmu pod vedením paní vychovatelky Z.Svobodové skvělé výkony tito naši žáci a žákyně: Martin, Ondra Ch., Bára, Adam M., Anička a Jirka. Členem, i když nehrajícím, byl také Petr, náhradní brankář.

Velkou „bombou“ bylo naše celoškolní vítězství ve sběru baterií. Nejvíce se na něm podílela Bára, ale také Adam H., Míša K., Štěpánka, Michal, Karolína  a další. Nebylo jediného žáka naší třídy, který by se do soutěže nezapojil. Také jsme obdrželi diplom a nádherný a velmi chutný dort ve tvaru baterie, jehož „autorkou“ byla paní Holbová. Tímto i jí moc děkujeme.  

Žáci 5.A vyhráli od svého třídního učitele dětské šampaňské – za to, že se jim podařilo, poprvé v tomto školním roce, aby všichni do jednoho vyřešili jednu z logických úloh, které dostávají vždy na začátku hodin matematiky. 

Na závěr pochvalme za vzornou přípravu do školy ty žákyně, které za celé první čtvrtletí ani jednou nic nezapomněly. Jsou to: Míša Kavanová, Anička Nepožitková a Míša Pavlíková. Tak ať jim píle vydrží a jsou příkladem pro ostatní.

Všem šikovným dětem, které dělají čest naší třídě a škole, upřímně děkuji.   

Mgr. K.Mašlík, tř.učitel