6.A vyplouvá do nových vod

Loď jménem 5.A doplula letos v červnu šťastně do přístavu s názvem Prázdniny. Uplynuly krásné dva měsíce volna a letní pohody, během kterých stateční námořníci načerpali spoustu nových sil. Začátkem září se číslice na lodním boku změnila - pětku jsme přemalovali na šestku, neboť nastal čas, aby staronové plavidlo vyplulo do nových vod, za novými objevy a dobrodružstvím poznání. 

Kapitán, k jeho velké radosti, zůstává stejný. A posádka? Bohužel jsme se  rozloučili se čtyřmi skvělými členy, kteří odpluli do země zvané Gymnázium. Aničce, Míši, Adamovi a Ondrovi přejeme hodně štěstí, a i když už nejsou s námi na palubě, zůstávají napořád našimi kamarády, kterým budeme držet pěsti a které budeme rádi potkávat. 

Tři noví členové nám naopak přibyli. Sáru, sestru našeho spolužáka Petra, jsme už z naší školy znali. Je to šikovná dívka a snad bude s námi ráda stejně tak, jako my jsme ji velmi rádi přijali do našich řad. Luděk a Vašek k nám přišli z jiných škol a během krátké doby mezi nás zapadli, jako by tu byli odjakživa. Jsou to správní kluci a i proto věříme, že se jim u nás bude líbit.  

A jakpak že začala naše společná plavba oceánem druhého stupně? 

12. září jsme se organizačně podíleli na akci Krásná cesta do školy, jejíž hlavní organizátorkou, i přes dočasný zdravotní handicap, byla paní učitelka Schneiderová. Přejeme jí tímto brzké uzdravení. Žáci šesté A spolu se sedmáky připravili pomocí bílých kříd čtverečky pro malování na chodníky před školou. Chlapci a děvčata z naší třídy se také během celého dopoledne starali o své mladší kamarády z prvního stupně a zvláště o děti z mateřských školek, které se spolu se svými paními učitelkami v hojném počtu této krásné akce zúčastnily. Po skončení malování je odměnili sladkostmi a nádhernými pamětními „medailemi“ vyrobenými žáky pod vedením paní učitelky Maršíkové. 

Ve dnech 16. – 18. září se většina z nás zúčastnila adaptačního pobytu v Železné u Vrbna pod Pradědem. Program her a aktivit naplánovaný a organizovaný paní Janou Frankovou, ředitelkou Střediska volného času, ve spolupráci s její kolegyní Markétkou, byl prostě skvělý a nuda opravdu nehrozila. Když se k tomu přidalo kuchařské umění paní Marušky a přítomnost pánů učitelů Dufka  a Mašlíka, kteří se také nadšeně zapojovali do nejrůznějších činností a her, dá se říci, že „adapťák“ byl opravdu vydařený. V jeho průběhu nás navíc poctily svou milou návštěvou paní učitelky Malá a Mikulková, kterým tímto rovněž děkujeme.   

Naši sportovně nadaní žáci už mají za sebou první úspěchy v tomto školním roce. A nejsou to úspěchy ledajaké! 

V neděli 15.9. se vydala výprava sportovců pod vedením paní vychovatelky Svobodové do Prahy na finále ČR ve slavném Albert triatlonu. Naši třídu v této výpravě reprezentovala Venda Dočkálková, která vybojovala krásné 5. místo, Jirka Tesař, který skončil na skvělém 4. místě a konečně nejúspěšnější - Ondra Chylík, který se stal bronzovým medailistou těchto závodů. Blahopřejeme a děkujeme! 

Nevděčné, ale přesto chvályhodné 4. místo si Jirka Tesař zopakoval i na běhu s názvem Berounský trojúhelník. Medailovou pozici tentokrát obsadila Venda Dočkálková a my můžeme upřímně říci, že máme z jejího bronzového kovu obrovskou radost. Závody se uskutečnily 20. září v Moravském Berouně a výpravu opět vedla paní vychovatelka Svobodová. 

Tak jen tak dál, Lodi jménem 6.A ! Ať tě na tvé nové plavbě provázejí jen samé úspěchy, ať zdárně propluješ všemi nesnázemi a nikdy neztroskotáš na žádných zrádných útesech!  :-)

Kapitán ( tř.učitel ) Karel Mašlík