6.A v čase snů a přání

„Já sním o Vánocích bílých, / Vánocích, jaké z dětství znám. / To tehdy zněly zvonky saní / a každý sen a každé přání / v ten den splnilo se nám.“ ( Irving Berlin )

Letos jsme mohli o zasněžených Vánocích opravdu jenom snít. Ale i tak doufám, že tyto svátky, pro většinu z nás nejdůležitější v roce, ani letos neztratily nic ze svého kouzla a významu. 

V těchto dnech se ocitáme na prahu nového roku 2014, do kterého budeme vstupovat se spoustou přání a předsevzetí. Dovolte mi však vrátit se ještě k měsíci prosinci, tak jak jsme jej  prožívali v naší třídě 6.A. 

5.12. naše žákyně Míša Kavanová vystupovala společně s dalšími dětmi v kulturním představení připraveném paní učitelkou Procházkovou v bruntálském Domově seniorů Pohoda. Tato nadaná zpěvačka předvedla své umění v rámci školního sboru ještě také na městských vánočních trzích dne 11.12. a v průběhu Vánoc na zámku, které se konaly v sobotu 14.12. Tři dny poté se k Míši připojily i kamarádky Venda Dočkálková, Elenka Finsterlová, Štěpánka Chrástková a Karolína Kodrlová, které rovněž patří k pěveckým oporám naší školy. Během vystoupení na Vánočním jarmarku – Dni otevřených dveří  nám zazpívaly nádherné písně, které s nimi nacvičil pan učitel Dufek. 

Vánoční jarmark a Den otevřených dveří byl vůbec naprosto úžasnou akcí, při které spojili své síly učitelé a žáci, aby připravili všem dospělým i dětským návštěvníkům tu nejkrásnější sváteční atmosféru a představili náš Petrin jako místo, kam stojí za to se chodit vzdělávat i bavit. Ke zdárnému průběhu přispěli také chlapci a děvčata z 6.A. Tak tedy – Wendy, Elenko, Štěpánko, Kájo, Báro, Tomáši a Adame, moc děkujeme za vaši pomoc ! 

V předvečer svátku sv. Mikuláše mladí sportovci Tomáš Horník, Ondra Chylík, Michal Matúšů a Jirka Tesař spolu s kamarády z jiných tříd zdatně hájili barvy Petrina na florbalovém turnaji, který pořádala ZŠ Cihelní. Pod vedením pana učitele Dufka vybojovali pro naši školu celkové vítězství ! O čtyři dny později, tedy 9. 12., pak reprezentace naší školy vedená paní učitelkou Hlobilovou odcestovala na okresní florbalové finále do Krnova, kde v těžké konkurenci obsadila medailovou pozici v podobě skvělého třetího místa. Gratulujeme! 

10.12. se účastnily dívky z naší třídy soutěže Mladý Demosthenes, pořádané paní učitelkou Pospíšilovou. Za účast chválíme Báru, Elenku i Karolínu, ale obzvláštní pochvalu si zaslouží Venda Dočkálková, která celou soutěž v kategorii 6. – 7. tříd vyhrála ! 

Výrazných úspěchů dosáhli žáci 6.A také dne 12.12., během akce Petrinské schody, kterou pořádala paní vychovatelka Svobodová a Školní klub vedený paní vychovatelkou Krajíčkovou. Mezi chlapci zvítězil náš borec Ondra Chylík, a co se týká děvčat, holky z 6.A svou kategorii zcela ovládly. Vítězkou se stala Bára Koňaříková, 2. místo patřilo Elence Finsterlové a bronz si vybojovala Venda Dočkálková. 

Velká školní sportovní akce se uskutečnila také 18.12. Už tradiční Vánoční laťky se zúčastnila Bára, Karolína, Míša a Štěpánka, za kluky potom Adam, Jirka, Ondra a Tomáš. 

V konkurenci starších žákyň ze 7. tříd dokázala Bára Koňaříková zvítězit a Karolína Kodrlová k tomu přidala bronzovou medaili! Co ještě dodat ? Děkujeme za senzační sportovní zážitky i za reprezentaci třídy. Klobouk dolů před vašimi výkony! 

19.12. proběhla na ZŠ Okružní soutěž Bruntálský slavík, kde nás opět zdárně reprezentovaly naše zpěvačky Karolína, Míša, Štěpánka a Venda. I za tuto vaši aktivitu a obětavost vám, děvčata, patří poděkování.  

Pátek 20.12. byl posledním dnem před vánočními prázdninami a naše třída se vypravila na malou turistickou vycházku. Cílem byla bruntálská sopka ( přesněji stratovulkán ) Uhlířský vrch. Cestu památnou lipovou alejí kolem křížových zastavení uměleckého řezbáře Františka Nedomlela až ke kostelu Panny Marie Pomocné jsme zvládli v pohodovém tempu bez větších obtíží a odměnou nám byl nádherný rozhled z výšky 672 m nad mořem. 

Během této vycházky jsem měl velice milý pocit, že jsme zase ta stará parta, která drží pospolu, a že naše předsevzetí a sliby z doby nedávné dojdou svého naplnění. Ale to už záleží jen na nás. 

Byl bych moc rád, kdybych se ve svém pocitu nemýlil. Neboť, řečeno parafrází textu písně  ( mé generaci známějšího ) zpěváka Janka Ledeckého, „sliby se maj´ plnit nejen o Vánocích…“

Přeji všem dobré zdraví a jen to nejlepší v roce 2014 ! 

Karel Mašlík, třídní učitel