Ohlédnutí za 1. pololetím aneb Jak 6.A ustála plavbu na rozbouřeném moři

Naše loď jménem 6.A je právě za polovinou své pouti. Nastal čas na chvíli se ohlédnout, co vše jsme zatím na své cestě dokázali, a co je třeba udělat pro to, abychom ji také zdárně dokončili. 

Před pěti měsíci jsme vyplouvali do nových a pro nás dosud neznámých vod druhého stupně. Spousta věcí byla novinkou i pro kapitána ( třídního učitele ), který poprvé v životě na prvním stupni nepropadl a má tu čest vést svou posádku dál. :-) 

Nepluli jsme jenom klidnými vodami, ale cestou jsme museli čelit i bouřím, vysokým vlnám a útesům. A překážky občas číhaly nebezpečně blízko – přímo v našich hlavách. Se vším jsme se statečně poprali a dokázali ustát i krizové situace. Nechci však říci, že bez šrámů. 

Tři z našich námořníků pokračují v další plavbě s podmínkou radikálního zlepšení svých výkonů, jinak by jim hrozilo, že příští školní rok si celou cestu oceánem šestého ročníku zopakují. Doufám, že udělají vše pro to, aby naši loď nemuseli opouštět. 

Na druhou stranu, osm statečných ( ano, vím, že ve filmu jich bylo sedm :-) ) prospělo s vyznamenáním, polovina z nich dokonce se samými jedničkami. Tyto žáky jistě stojí za to jmenovat. Gratulujeme tedy Báře Koňaříkové, Míši Kavanové, Luďku Blažkovi a Vaškovi Šulcovi. Udělali jste radost nejen svým rodičům, ale také učitelům. 

Tři námořníky jsme museli pro jisté kázeňské prohřešky pokárat, naopak deset jich obdrželo pochvalu třídního učitele a tři z nich dokonce pochvalu ředitelky školy. Opět se sluší je jmenovat. Za kulturní reprezentaci školy to byla Míša Kavanová a za sportovní výkony ( 3. místo v okresním kole turnaje ve florbalu ) Ondra Chylík a Jirka Tesař. 

Už zmiňovaná Míša Kavanová drží spolu se Štěpánkou Chrástkovou ještě jedno obdivuhodné prvenství. Jsou to jediné dvě žákyně, které nemají v prvním pololetí u třídního učitele žádný záznam zapomínání! K žákům, kteří se vyznačují precizní přípravou do vyučování se dále řadí Bára Koňaříková, Luděk Blažek a Ondra Chylík. Ano, to jsou ti, kteří vůbec - nebo téměř - nezapomínají. Hm, snad jsem na někoho nezapomněl…

Po celé pololetí probíhala také třídní soutěž Liga matematiků ( dříve Početní král/ovna ). V ní si za uvedené období nejlépe vedl Jirka Tesař. Druhé místo si vybojovala ( nebo „vypočítala“ ? :-) ) Karolína Kodrlová a o pomyslný bronz se dělí Venda Dočkálková s Luďkem Blažkem. 

Tolik tedy k prvnímu pololetí. Hlídka v lodním koši se však nemůže jen ohlížet za zádí. Dalekohled je třeba nasměrovat dopředu. 

V současné době probíhá stěhování do zrekonstruované části budovy školy. Chci věřit tomu, že se nám v nových prostorách bude dařit ještě lépe a po jarních prázdninách zahájíme druhou část naší velkolepé plavby k přístavu jménem Letní Prázdniny. Ale to je ještě daleko a po cestě nás čeká spousta práce. 

Proto nezapomeňte - posádka musí zabrat a táhnout za jeden provaz !

Karel Mašlík, třídní učitel