6.A v aprílovém ladění

Tak jako proměnlivé aprílové počasí, probíhal i život 6.A v měsíci dubnu. Prostě – střídavě oblačno. Ale tak už to chodí. Úspěchy se střídají s neúspěchy a ani naše chování není neměnné. Pomalu pomaloučku však spějeme ke konci školního roku a bylo by hezké, kdybychom ho završili bez zbytečných potíží, ať už kázeňských či prospěchových. 

Uplynulý měsíc byl přímo nabitý nejrůznějšími akcemi a soutěžemi. Chtěl bych krátce připomenout aspoň ty nejdůležitější. 

Hned 2.4. proběhla školní soutěž v recitaci, ve které získala naše žákyně Míša Kavanová krásné 2. místo a postup do okresního kola. 

10. dubna uspořádaly paní vychovatelky Krajíčková a Svobodová sportovní klání pod názvem Švihadlový král. Z naší třídy se ho účastnily žákyně Elenka Finsterlová, Štěpánka Chrástková, Karolína Kodrlová a Venda Dočkálková. Posledně jmenovaná vybojovala stříbrnou medaili. Chlapce reprezentoval Tomáš Horník, který ve své kategorii vyhrál. 

V sobotu 12. dubna  se konaly Velikonoce na zámku, kde petrinské děti pod vedením paní učitelek Janyškové, Procházkové a Svobodové a pana učitele Dufka premiérově předvedly nádherné pásmo říkanek, písní a tanců. Stejný pořad pak reprízovaly pro své spolužáky a učitele, ale také pro děti z mateřských škol a jejich paní učitelky  ještě ve dnech 14., 15. a 23. dubna v tělocvičně školy. Vystoupení bylo skutečně nádherné a není divu, že se líbilo i paní šéfredaktorce Caletkové z bruntálských novin Náš Domov. Ze třídy 6.A se na této báječné reprezentaci školy podílely Elenka Finsterlová, Štěpánka Chrástková, Míša Kavanová, Karolína Kodrlová a Bára Koňaříková. 

23. dubna bylo velmi živo v městském parku. Probíhal tam totiž tradiční Bruntálský Cross a naše třída měla čtyři želízka v ohni – Vendu Dočkálkovou, Báru Koňaříkovou, Ondru Chylíka a Jirku Tesaře. Tito mladí sportovci se v těžké konkurenci ostatních škol neztratili                              a vybojovali dva cenné kovy – Venda bronz a Jirka stříbro. I jejich zásluhou získal Petrin celkové třetí místo. Svůj podíl na tom mělo jistě i koučování a povzbuzování paní vychovatelek Krajíčkové a Svobodové. 

Družstvo starších žáků naší školy pod vedením pana učitele Dufka se na konci dubna zúčastnilo okresního kola turnaje ve fotbale, který pořádala bruntálská Střední průmyslová škola a obchodní akademie. Jednou z opor byl také Jirka Tesař. A 6.A je hrdá na to, že i on měl velký podíl na zisku krásné bronzové medaile. 

Poslední dubnový den se vypravily žákyně Venda Dočkálková, Bára Koňaříková, Elenka Finsterlová a Míša Kavanová s paní učitelkou Kopeckou do Základní školy Okružní. Konala se zde Ekosoutěž, na kterou se dívky dlouho připravovaly a také těšily. Výsledky v době uzávěrky tohoto článku ještě nebyly známy.   

Všem žákům a žákyním jmenovaným v tomto dubnovém přehledu patří velký dík a obdiv za jejich výkony a úsilí vložené do budování toho nejlepšího jména naší školy. 

Takže – klobouk dolů a … PETRIN !!!

Mgr. Karel Mašlík, třídní učitel