Dějepisný projekt

Pro oživení hodin dějepisu v 7. A a také, abychom si netradičně zopakovali probrané učivo, jsme kreativně zpracovávali vybrané kapitoly ze středověkých dějin. Vznikly tak zajímavé přehledy nájezdů Vikingů, vzniku Českého státu, křížových výprav, Byzantské říše, Slovenska v Uherském státě a dalších témat raného středověku. Všichni aktivní tvůrci si vysloužili jedničku do své dějepisné sbírky a ty nejhezčí plakáty budou použity k výzdobě učebny dějepisu. 

 

Kamila Bezová, vyučující dějepisu v 7. A