Úřední deska


22. 5. 2015 6:24

Dne 23. 6. 2015 proběhne od 10:00 hodin v budově školy výběrové řízení na 2 pozice asistenta pedagoga.

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
ředitelka školy