Děti z 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a přípravné třídy jsou automaticky nahlášené na obědy od 18.11.2020. Pokud nepůjde Vaše dítě na oběd, odhlaste jej přes stravu.cz, popř. na tel. č. 773 341 305.

Děti s distanční výukou od 18.11.2020 si po přihlášení obědů (strava.cz, tel.), mohou chodit pro obědy pouze do jídlonosičů. Výdej obědů od 11.00 - 11.30 nebo po domluvě s všj.

Zdeňka Duhajská, všj

Soubor ve formátu PDF: Žádost o ošetřovné při péči o děti do 10 let z důvodu uzavření školy

 

Dne 15.9.2017 se třída 9.A. zúčastnila besedy s tématikou život osob se zdravotním postižením. Celý týden před besedou jsme měli možnost ve třetím patře naší školy si prohlédnout obrazy tematicky spojené s besedou a něco málo si o projektu přečíst.

V pátek 12.5. 2017 proběhlo v Krnově okresní kolo v atletice žáků základních škol O pohár rozhlasu. Bojovalo se v katoriích mladší a starší žáci a mladší a starší žákyně. Naši reprezentanti se rozhodně neztratili a vybojovali skvělá umístění! 

Anna Jedličková se v kategorii mladší dívky stala okresní přebornicí v běhu na 60m a druhá ve skoku dalekém. Nikola Mikulka se v kategorii starší žáci stal okresním přeborníkem v běhu na 1500m a třetí ve skoku vysokém. Ve stejné kategorii byl Ondřej Chylík druhý ve skoku dalekém. Také štafeta ve složení Chylík, Mikulka, Gajdošík a Tesař doběhla na druhém místě. Michal Novák byl v kategorii mladší žáci třetí v běhu na 1000m. 

Všem uvedeným i ostatním zúčastněným atletům děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Mgr. Michal Dufek