Soubor ve formátu PDF: Žádost o ošetřovné při péči o děti do 10 let z důvodu uzavření školy

 

Dne 15.9.2017 se třída 9.A. zúčastnila besedy s tématikou život osob se zdravotním postižením. Celý týden před besedou jsme měli možnost ve třetím patře naší školy si prohlédnout obrazy tematicky spojené s besedou a něco málo si o projektu přečíst.

V pátek 12.5. 2017 proběhlo v Krnově okresní kolo v atletice žáků základních škol O pohár rozhlasu. Bojovalo se v katoriích mladší a starší žáci a mladší a starší žákyně. Naši reprezentanti se rozhodně neztratili a vybojovali skvělá umístění! 

Anna Jedličková se v kategorii mladší dívky stala okresní přebornicí v běhu na 60m a druhá ve skoku dalekém. Nikola Mikulka se v kategorii starší žáci stal okresním přeborníkem v běhu na 1500m a třetí ve skoku vysokém. Ve stejné kategorii byl Ondřej Chylík druhý ve skoku dalekém. Také štafeta ve složení Chylík, Mikulka, Gajdošík a Tesař doběhla na druhém místě. Michal Novák byl v kategorii mladší žáci třetí v běhu na 1000m. 

Všem uvedeným i ostatním zúčastněným atletům děkujeme za výbornou reprezentaci školy!

Mgr. Michal Dufek

 

 

 

Závěr školního roku jsme si s dětmi zpestřili zajímavou výukou v rámci projektových „Barevných dnů“. Na barevné dny se všichni těšili. Nebyl nikdo, kdy by si zapomněl vzít do školy tričko v domluvené barvě. Nejprve nás čekal modrý den.  Poté, co děti objevily krabičku s kouzelnými bonbóny, přenesly se s jejich pomocí do země modrého skřítka. Ten děti celý den učil nejen číst, psát a počítat, ale také si s nimi povídal o vodě, o tom, jak moc jim může být voda prospěšná i nebezpečná. Společné povídání a práce ve skupinkách se všem líbila, vyučování uteklo  jako voda a byl čas jít domů. Každý žáček dostal krásnou modrou bublinu do průkazky od barevných skřítků a už se těšil na další den do říše červeného skřítka.  V jeho zemi se dětem pracovalo stejně dobře. Každého zaujal skřítkův červený obchod, počítání s červenými kostkami. Nejvíce zajímavé a poučné byla ale jistě povídání o ohni.  I červený skřítek dal dětem do průkazky červenou bublinku a slíbil dětem, že se třeba se skřítky setkají zase po prázdninách v zelené a žluté zemi.  

Velká pochvala všem žáčkům  nejen od skřítků, ale i ode mne, za vzornou týmovou práci v době barevných dnů.

Mgr. Pavla Schneiderová

 

Fotogalerie >>>

 

 

Ve středu 17. 4. byl otevřen pro veřejnost podzemní kryt v zámecké zahradě Bruntálského zámku. Naše školní družina se této zajímavé události také zúčastnila. Pro děti to byl velký a zajímavý zážitek, protože ještě nikdo z nich nikdy v žádném krytu nebyl. Nakonec paní průvodkyně řekla dětem několik zajímavostí.

Zuzana Svobodová